Smålands Hemvård

Vi tar hand om våra kunder som om dem vore en del av familjen.

Vad kan du få hjälp med?

På Smålands hemvård erbjuder vi hemtjänst och omvårdnadsinsatser till äldre, utefter biståndsbeslut, vi erbjuder även service tjänster med rutavdrag som exempelvis städ.

Hemtjänst

En trygg vardag för ökad livsglädje

Omvårdnad

Omsorg på ditt sätt

Hemvård

En stabil och nära hemtjänst anpassad efter dina behov.

Hur hemvård är bättre

Vår målsättning är av vi på Smålands hemvård skall vara ett stöd för dig i din vardag,så du skall kunna bo kvar hemma i din bostad så länge som möjligt. Vi vill att du skall vara delaktig i hur din hemtjänst skall utföras,tillsammans med utsedd kontaktperson i personalen planerar vi hjälpinsatser.